Home

definitief portret cvTessel Pollmann

Lieve Lezer

Wilt u me helpen en iets voor me opschrijven?

Ik ben begonnen aan een boekje (of site) met verhalen over kleine winkeliers en ondernemers en lagere ambtenaren en ander kantoorpersoneel. De verhalen mogen uit alle perioden zijn, tot plusminus 1980. Het gaat om verhalen waarin wordt verteld welk werk u of uw (voor)ouders deden of doen. En daar horen natuurlijk ook de verhalen bij over de vrouwen die met hun man samen de zaak dreven, of nog drijven. En vanzelfsprekend zijn ondernemende vrouwen op zich heel erg de moeite waard. 

Wat betreft het werk zijn alle details belangrijk, ook dingen die u misschien onbelangrijk lijken. Tegelijk wil ik ook graag veel weten over de taken die mensen daarnaast deden. Bijvoorbeeld actief zijn in het kerkbestuur, de liefdadige vereniging, het collecteren voor missie en zending, een school besturen, de sportverenigingen, belangenverenigingen, vakbondswerk en wat al niet. In overleg met u zien we dan of uw bijdrage anoniem wordt gebruikt of met uw naam en toenaam, en dat geldt ook voor de winkel, de onderneming of het kantoor dat u beschrijft.

Natuurlijk denkt u: waarom doet die Tessel Pollmann dit? Ik heb gemerkt dat er over het leven en werken van kleine ondernemers en lager kantoorpersoneel heel weinig geschiedverhalen zijn, en dat is jammer. De wereld verandert snel – kleine zaken verdwijnen, ambachten (de kleermaker bijvoorbeeld) worden schaars, en het kantoorwerk verandert door de computer ook razend snel. Nu kunnen we nog veel vastleggen; straks is het echt voorbij en dan heeft het nageslacht geen idee hoe de (voor)ouders leefden en werkten en maatschappelijk en kerkelijk actief waren.

Misschien heeft u een vraag over mijn verzoek? Mail dan tessel@tesselpollmannonderzoek.nl. Ik antwoord u zo snel mogelijk.

Met vriendelijke groet,
Tessel Pollmann

schlichting tegeltablleau De advertentie die u hier ziet, is van de winkel van mijn grootvader van vaders kant.
Gemaakt door: Els Bannenberg

 

 

 

 

 

 

 

Mijn grootvader van moeders kant, Jos. van Wel in Helmond,Jos van Wel Helmond
had een winkel die in feite door zijn vrouw,
Anne Maria van Wel-Noten, werd gedreven.

Bron: RHCE